A-Z Behandelingen

Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

De algemeen gebruikte definitie van chronische pijn is ‘pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden’. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn: chronische rugpijn en pijn in de nek. Bij langdurige pijnklachten is het vaak moeilijk om de oorzaak te achterhalen. En ook al is de oorzaak bekend, dan geven medische behandelingen en therapieën vaak geen vermindering van pijn.

Voor wie is revalidatie zinvol?

Pijnrevalidatie is zinvol voor mensen die in hun dagelijks leven ernstig beperkt worden door chronische pijn in hun bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten). Als de pijn langer dan drie maanden bestaat en medische behandeling of therapie geen verbetering geeft, kan pijnrevalidatie zinvol zijn. Bijvoorbeeld voor mensen met:

 • Aspecifieke rugklachten
 • Fibromyalgie
 • Nekklachten na een trauma (Whiplash)
 • K.A.N.S. = Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (RSI)
 • Chronische pijnklachten in botten, spieren en/of gewrichten

De revalidatiearts beoordeelt of een behandeling in de eerste lijn voldoende voor u is of dat medisch specialistische revalidatiebehandeling noodzakelijk is.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Wanneer er bij u sprake is van langdurige pijn ofwel chronische pijnklachten kunt u pijnrevalidatie volgen bij het Rijnlands Revalidatie Centrum. Het RRC helpt u om de negatieve gevolgen van pijn te verminderen. U ontdekt welke mogelijkheden u heeft en waar uw grenzen liggen. Door op een andere manier met pijn om te gaan, en te concentreren op wat voor u waarde heeft in uw leven, helpen we u om weer een zinvol bestaan te leiden. Pijnvermindering is daarbij geen doel, maar meestal wel het gevolg van uw veranderde leefwijze.

Wat kunt u bereiken met pijnrevalidatie?
De behandeling is gebaseerd op ACT (Acceptance en Commitment Therapie) en heeft als doel om u zo goed mogelijk te laten functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied mét de pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn. Het gaat om het vergroten van uw mogelijkheden en het maken van keuzes. Door chronische pijn is vaak de balans verstoord tussen wat u wilt en wat u kunt. In de behandeling zult u ontdekken waar uw grenzen liggen en welke mogelijkheden u heeft. Daarbij maakt u een plan om uw activiteiten, uw lichamelijke conditie en daarmee uw mogelijkheden weer op te bouwen.  U leert te aanvaarden wat u niet kunt veranderen en u creëert ruimte om u te richten op wat voor u van waarde is, bijvoorbeeld uw gezin, uw werk of persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kan de invloed van de klachten op uw leven afnemen.

In deze film wordt uitgelegd wat Acceptance en Commitment Therapie inhoudt:

Behandelaren
U krijgt hulp van een team van verschillende soorten behandelaars. Omdat het van belang is hoe u mentaal met uw aandoening omgaat, krijgt u bij revalidatie niet alleen fysieke ondersteuning maar ook mentale.  Het team bestaat uit:

 • een revalidatiearts
 • een fysiotherapeut
 • een ergotherapeut
 • een maatschappelijk werker
 • een psycholoog
 • een haptonoom

Naast één op één behandeling van deze behandelaars kunt u deelnemen aan diverse groepen, zoals de ontspanningsgroep, de fysiosportgroep en de zwemgroep.

In deze film wordt uitgelegd wat de therapeuten van de verschillende disciplines voor u doen:

Uw persoonlijke doelen
In de eerste drie weken stelt u met de verschillende behandelaars uw persoonlijke revalidatiedoelen op, waar u aan gaat werken. Het is goed als u vooraf bedenkt waar u aan wilt werken. Wilt u bijvoorbeeld weer wandelen in de duinen, meer werken of leuke dingen doen met uw familie of vrienden? Of wilt u het juist rustiger aandoen, leren om ‘nee’ te zeggen en uw eigen grenzen beter bewaken? Samen met uw behandelaars stelt u persoonlijke doelen op waar u de komende tijd aan gaat werken. Deze doelen zijn er op gericht om de negatieve gevolgen van pijn te verminderen en zo uw leven prettiger te maken.

Zie ook de korte film over Pijnrevalidatie:

 

Hoe ziet het revalidatieproces eruit?

Vragenlijst
Nadat u door een arts naar ons bent verwezen, nemen wij eerst contact met u op voor een afspraak met de revalidatiearts. Tevens ontvangt u van ons een e-mail met een inlogcode voor een digitale vragenlijst. De vragenlijst bevat onder andere vragen over uw persoonlijke situatie, pijnklachten, medische voorgeschiedenis, de beperkingen die u vanwege de pijn ondervindt en uw verwachtingen van pijnrevalidatie. U vult deze vragenlijst thuis op de computer in en stuurt die naar ons op. Als het voor u een bezwaar is om de vragenlijst op de computer in te vullen, sturen wij u een schriftelijke vragenlijst toe.

Afspraak met revalidatiearts
De revalidatiearts ontvangt de vragenlijst en zal tijdens de afspraak dieper in gaan op uw pijnklachten, wensen, vragen en verwachtingen. Zo nodig doet de arts aanvullend lichamelijk onderzoek.

Het is belangrijk dat u vooraf voor u zelf nagaat wat u wilt bereiken met pijnrevalidatie en welke vragen u aan de revalidatiearts heeft.

De revalidatiearts bekijkt tijdens de afspraak of u verder gaat met pijnrevalidatie of een andere behandeling elders. Als u verder gaat met pijnrevalidatie dan nodigen wij u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst en een screening bij de fysiotherapeut en psycholoog. Als een andere behandeling elders beter bij u past, dan zal de revalidatiearts u daar een verwijzing voor geven of uitleg geven over de andere behandeling.

Voorlichtingsbijeenkomst
De voorlichtingsbijeenkomst is 1x per maand in groepsverband, met andere mensen die zijn aangemeld voor pijnrevalidatie. Als u dat wilt kunt u iemand uit uw naaste omgeving meenemen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijgt u informatie over het doel en inhoud van pijnrevalidatie en praktische informatie over wat de behandeling van u vraagt. Zo kunt u inschatten of pijnrevalidatie iets voor u is. De voorlichtingsbijeenkomst is een verplicht programma-onderdeel.

Screening door fysiotherapeut en psycholoog

U wordt ook uitgenodigd voor onderzoeken door de psycholoog en de fysiotherapeut. Aan de hand van gesprekken en tests beoordelen zij of u voldoende kunt profiteren van het behandelprogramma. Daarna hoort u van de arts of u kunt deelnemen aan pijnrevalidatie en hoort u uiteindelijk van de planner wanneer u kunt beginnen.


Het revalidatieproces

De revalidatiebehandeling duurt gemiddeld 15 weken en is opgebouwd uit een combinatie van individuele behandelingen en groepsbehandelingen:

Revalidatieproces

 

Inhoud Afspraken per week
Waardenfase week 1 t/m 5 – Kennismaking behandelaars
– Uitleg behandelvisie ACT
– Inventariseren hulpvragen,
mogelijkheden, uitdagingen en
waarden
– Uitnodigen belangrijke naaste
– Doelen opstellen voor behandeling
– Start behandeling
Variërend tussen 4,5 tot 6 uur

 

Behandelfase week 6 t/m 15 – Werken aan uw persoonlijke doelen en waarden
– Lichaamsbewustwording en ontspanning
– Bewustwording van helpende en belemmerende gedragspatronen
– Balans creëren in willen en kunnen
– Nieuwe gedragspatronen aanleren
– Opbouwen van waardevolle activiteiten
Variërend tussen 2 tot 7 uur

 

Eindevaluatie week 16 Eindgesprek met revalidatiearts 15 minuten

 
U komt gemiddeld 5 uur per week naar het revalidatiecentrum, verspreid over drie of vier dagen. De individuele afspraken duren gemiddeld drie kwartier tot een uur. We proberen de afspraken zo veel mogelijk na elkaar te plannen, met ruimte voor pauzes.

Wat vraagt de behandeling van u?

Pijnrevalidatie is intensief en vraagt een actieve inbreng van uzelf. De behandeling vraagt van u om gedurende vier maanden gemiddeld drie tot zeveneneenhalf uur per week naar het revalidatiecentrum te komen, verspreid over drie of vier dagen. Daarnaast is het belangrijk dat u tijd en ruimte heeft voor het doen van huiswerk en oefeningen. Ook heeft u tijd nodig om alle informatie te verwerken en toe te passen in uw dagelijks leven. Daarom kunt u naast het revalidatieprogramma niet meer dan zestien uur per week werken. Het is belangrijk dat u vooraf afspraken maakt met de mensen om u heen en uw eventuele werkgever om tijd en ruimte voor uzelf te creëren om het revalidatieprogramma te volgen.

Vanwege de specifieke aanpak van pijnrevalidatie is het tijdens de behandeling niet toegestaan om ergens anders voor uw pijnklachten in behandeling te zijn, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of pijnpoli.

Aanmelding en vergoeding

Voor pijnrevalidatie is een verwijsbrief van een (huis)arts nodig. Dat kan uw huisarts of specialist zijn. Hij of zij mag de aanmeldingsbrief naar onze locatie in Alphen aan den Rijn sturen: Meteoorlaan 4, 2402 WC, Alphen aan den Rijn.

Uw zorgverzekeraar vergoedt pijnrevalidatie.

Locaties

Voor pijnrevalidatie bij het RRC kunt u terecht in Alphen aan den Rijn en Leiden.

Oud-patiënten vertellen

‘Er ging een wereld voor me open’

Wat kun je als chronisch-pijnpatiënt verwachten van Pijnrevalidatie? Is de gedragsmatige aanpak van de behandeling ‘zweverig’? Hoe intensief is het?

Onze oud-patiënten kunnen dat het beste vertellen. Luister hieronder naar hun ervaringen.

 

 

Resultaten van de pijnrevalidatie

Binnen het Rijnlands Revalidatie Centrum doen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om het pijnrevalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt. Met ‘Resultaatkaarten’ brengen wij op overzichtelijke en eenvoudige wijze in beeld wat de effecten zijn van onze behandelingen en welke wetenschappelijke basis daarvoor is. Daarmee geven de resultaatkaarten antwoord op vragen die voor patiënten en hun naasten van belang zijn:  Worden mijn klachten verholpen? Wordt mijn kwaliteit van leven beter?

De Resultaatkaart Pijnrevalidatie kunt u op deze pagina zien.