A-Z Behandelingen

Afasie

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis en komt vaak voor na hersenletsel, zoals een hersenbloeding of een herseninfarct.

Afasie verandert het leven ingrijpend: de communicatie met anderen is ineens beperkt. Mensen met afasie kunnen moeite hebben met spreken, begrijpen wat er gezegd wordt, schrijven, lezen en non-verbale communicatie. Na hersenletsel lukt het soms niet meer om een of meerdere van deze onderdelen goed te gebruiken.

Geen afasie is hetzelfde en bovendien ervaart iedereen de afasie op een andere manier. Misschien kunt u de taal van anderen best begrijpen, maar kunt u zelf niet de woorden vinden die u wilt zeggen. Of mensen om u heen begrijpen niet wat u zegt, terwijl u zelf denkt dat u duidelijk praat.

De behoefte aan ondersteuning in het dagelijks leven en de behoefte aan behandeling verschilt eveneens.

Wat houdt de behandeling van afasie bij het RRC in?

De behandeling bij het RRC kan bestaan uit alleen diagnostiek door het afasieteam of diagnostiek én behandeling:

U komt alleen voor een diagnose naar het RRC

Deze afspraken zijn ter ondersteuning van de behandeling door uw eigen logopedist. De logopedist kan voor uitgebreide multidisciplinaire diagnostiek en behandeladvies een beroep doen op het afasieteam van het RRC, wanneer deze gespecialiseerd behandeladvies nodig acht tijdens de behandeling. Dit wordt ook aanbevolen in de nieuwe Richtlijn Afasie. Het afasieteam kan ook een herstelmeting doen of een second opinion geven. Klik op deze link voor meer informatie over de werkwijze van het Afasieteam.

U komt in behandeling in het revalidatiecentrum: afasietherapie is onderdeel van uw behandeling

Als u bij ons komt revalideren, gaan wij uit van uw niveau en van wat u zelf wilt leren. We bekijken wat u nodig heeft en starten dan de training. De training kan gericht zijn op basale vaardigheden, zoals bijvoorbeeld ‘ja’ en ‘nee’ op de juiste wijze gebruiken. Maar iemand anders wil misschien weer leren in een groep te discussiëren, te e-mailen of te internetten. Ook geven we adviezen voor uw omgeving om een gesprek zo makkelijk mogelijk te maken voor u en uw gesprekspartner. Bovendien kunnen we u adviseren in het gebruik van een ondersteunend communicatiemiddel of u kunt oefenen met telefoneren, noodhulp inschakelen, schrijven, lezen en rekenen.

De begeleiding is meestal individueel, maar indien wenselijk ook in groepsverband. In de schrijfgroep oefent u dan bijvoorbeeld het schrijven. In de communicatiegroep oefent u met lotgenoten het praten door bijvoorbeeld een artikel uit de krant te bespreken of elkaar ervaringen te vertellen. Omdat u met lotgenoten onder elkaar bent, heerst er een prettige, veilige sfeer. U kunt daardoor de tijd nemen om uw verhaal te doen. Het kan aanstekelijk werken om te horen en te zien hoe anderen met afasie omgaan. Daarbij stimuleert de groep u om zelfstandiger te werken. Naast de trainingen leert u indirect toch het meeste van elkaar.

U wilt na uw revalidatiebehandeling verder werken aan persoonlijke doelen

Afasiecentrum Leiderdorp is voor mensen die al een behandelperiode met logopedie achter de rug hebben, maar het lastig vinden om thuis de sociale contacten weer op te pakken. In Afasiecentrum Leiderdorp kunt u met uw naasten onder professionele begeleiding leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Hier vindt u meer informatie over het Afasiecentrum Leiderdorp.

 

Hoe lang duurt de behandeling?

Hoe lang duurt de behandeling?
De duur van de behandeling hangt af van de doelen die u stelt. Uiteraard blijft u daarbij steeds in gesprek met uw arts en logopedist over hoe uw traject verloopt. De revalidatie is vaak nog niet klaar als uw begeleiding vanuit het revalidatiecentrum stopt. Wij zorgen er dan voor dat er een verwijzing komt naar een logopedische praktijk bij u in de buurt. U kunt dan daar verder oefenen.

Welke behandelvormen zijn er?
Uw behandeling kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden. Bij poliklinische revalidatie komt u op afspraak naar ons toe voor uw therapie. Bij klinische revalidatie bent u dag en nacht bij ons op de verpleegafdeling.

Misschien heeft u na uw behandeling bij het RRC nog langere-termijndoelen. In dat geval biedt een vervolg traject bij het Afasiecentrum Leiderdorp uitkomst (zie ‘Wat houdt de behandeling bij het RRC in?’). Hier kunt u binnen een groep aan uw individuele doelen werken.

 

 

Wat vraagt de behandeling van u?

Voor de behandeling vragen wij u twee tot drie keer per week naar het revalidatiecentrum te komen. Daarnaast heeft u nog de reistijd. Het is dan ook een intensieve periode. U kunt deze tijd zien als een investering in uzelf. U doet er dan ook goed aan om het genoemde aantal uren vrij te maken. Bijvoorbeeld door minder te werken of oplossingen te vinden voor andere verplichtingen zoals het huishouden of het oppassen op (klein)kinderen.

Feedback
Ook vragen we u dat u gemotiveerd bent want revalidatie gaat niet vanzelf. Tijdens de behandeling vragen we u ook om steeds actief mee te denken. Koppel uw ervaringen terug naar de behandelaars, stel uw vragen en geef aan hoe u de dingen beleeft en voelt. De behandelaars zullen u daarop zo goed mogelijk informeren, adviseren en de begeleiding toespitsen op uw persoonlijke situatie. Op die wijze kunnen we gezamenlijk uw persoonlijke doelen verwezenlijken.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

De behandeling van afasie vindt met name plaats door de logopedist. De logopedist werkt hierbij nauw samen met de andere teamleden, waaronder de klinisch linguïst, de neuropsycholoog en revalidatiearts. Soms voert de teamassistent een deel van de behandeling uit.

Aanmelding en vergoeding

Aanmelding
Voor uw behandeling bij het RRC heeft u een verwijzing nodig van een arts. Ook ontvangen wij graag een aanmeldformulier van uw behandelend logopedist. De behandeling van uw afasie bij het RRC is onderdeel van uw revalidatietraject. Dat behelst over het algemeen meer dan alleen afasietherapie. De revalidatiearts coördineert de behandeling.

Vergoeding
Uw revalidatiebehandeling in het revalidatiecentrum valt onder de basisverzekering.

Praktische informatie

Praktische informatie over uw behandeling en het RRC vindt u hier.

Wat vraagt de behandeling van u?

Pijnrevalidatie is intensief en vraagt een actieve inbreng van uzelf. De behandeling vraagt van u om gedurende vier maanden gemiddeld drie tot zeveneneenhalf uur per week naar het revalidatiecentrum te komen, verspreid over drie of vier dagen. Daarnaast is het belangrijk dat u tijd en ruimte heeft voor het doen van huiswerk en oefeningen. Ook heeft u tijd nodig om alle informatie te verwerken en toe te passen in uw dagelijks leven. Daarom kunt u naast het revalidatieprogramma niet meer dan zestien uur per week werken. Het is belangrijk dat u vooraf afspraken maakt met de mensen om u heen en uw eventuele werkgever om tijd en ruimte voor uzelf te creëren om het revalidatieprogramma te volgen.

Vanwege de specifieke aanpak van pijnrevalidatie is het tijdens de behandeling niet toegestaan om ergens anders voor uw pijnklachten in behandeling te zijn, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of pijnpoli.