Mogen wij onszelf even voorstellen?

Het Rijnlands Revalidatie Centrum. Luca leidt u rond bij Kinderrevalidatie.

Bekijk de films

Mogen wij onszelf even voorstellen?

Pierre Emanuel leidt u rond op de afdeling Hartrevalidatie van het RRC.

Bekijk de films

Mogen wij onszelf even voorstellen?

Pauline Engels leidt u rond op de afdeling Volwassenenrevalidatie.

Bekijk de films

Rijnlands Revalidatie Centrum

Bij het Rijnlands Revalidatie Centrum kunt u terecht voor medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Patiënten leren hun aandoening te erkennen en leren ermee om te gaan.

Iedere patiënt bepaalt in overleg wat hij of zij met de revalidatie wil bereiken en werkt daar vervolgens bewust aan. Uiteraard met zijn of haar mogelijkheden als uitgangspunt en binnen de kaders van onze behandelprogramma’s. We streven naar zelfstandigheid. Zelfstandigheid betekent niet dat iemand er alleen voor staat. Wij gebruiken al onze kennis, ervaring en betrokkenheid om onze patiënten hierbij te begeleiden. En daarom zorgen wij ervoor dat we net als onze patiënten ook elke dag iets bijleren en iets meer kunnen.